ACHTER DEZE OUDE DEUR GAAT HET HISTORISCHE VESTINGVERLEDEN SCHUIL.

De entree van het museum is meteen een flinke klim via de historische wenteltrap.
De torens waren van boven voorzien van kantelen en in de torens waren wenteltrappen die ter hoogte van de veertiende tree toegang gaven tot de weermuur aan beide zijden van de poort. De westtoren heeft nog de originele stapeltrap van 66 treden. De oostelijke toren heeft een spiltrap van gekapte Naamse steen, telt 68 treden en werd gemaakt in de vijftiende eeuw.

DE SLEUTEL TOT KENNIS OVER DE MAASTRICHTSE HISTORIE

Achter de lange periode van de vestinggeschiedenis gaan heel wat gebeurtenissen schuil.
Het poortgewelf is halfrond en later aangebracht, evenals het valhek, waarvan de sleuf nog te zien is. Het orgelhuisje, een uitbouw op de plaats van de huige erker, diende ervoor om het valhek te bedienen en het op te bergen als het opgetrokken was. In de bodem van deze uitbouw waren luiken aangebracht, zodat men een beginnend vuur voor de poort kon blussen en tevens de vijand, als die de poort wilde inrammen, te bestoken met stenen en andere projectielen.

ZWARE EIKEN BALKEN VERBINDEN DE MUREN VAN DE 2 HALFRONDE TORENS

Het poortgebouw is aan de voorzijde 14 meter hoog en aan de achterzijde 10 meter. De torens zijn 24 meter hoog.
Het poortgebouw is bedekt met een zadeldak afgedekt met leien, de torens hadden kantelen, zoals ook de weermuren. De torens zijn voorzien van een wenteltrap, maar ter hoogte van de veertiende trede was een toegang tot de weermuur.
Later zijn de torens voorzien van een puntdak, gedekt met leien.

1229: Maastricht krijgt Stadsrecht

De stad Maastricht is ontstaan bij een doorwaadbare plaats in de Maas. Daar, waar de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen de Maas kruiste, bouwden de Romeinen tussen 25 en 50 na Christus een houten brug. Deze brug lag ter hoogte van de huidige Eksterstraat. In het begin van de vierde eeuw werden de invallen van de Germaanse stammen zo talrijk en krachtig, dat er bij de brug een “castellum” (fort) gebouwd werd. Dit castellum besloeg het huidige Stokstraatkwartier inclusief de O.L. Vrouwebasiliek. Omstreeks dezelfde tijd heeft Sint Servaas zijn bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht overgebracht, hetgeen aangeeft dat het castellum een zekere veiligheid waarborgde. Over de periode 400 to 1000 na Christus is niet zoveel bekend, maar zeker is dat in de zesde eeuw op het graf van St. Servaas een kerk is gebouwd. Ook is zeker dat Keizer Karel de Grote meerdere keren in Maastricht gelogeerd heeft. In de tiende eeuw worden de St. Servaasbasiliek en de O.L. Vrouwebasiliek gebouwd, tevens een Palts aan de noordzijde van het Vrijthof. De brug blijft eeuwenlang de noordelijkste vaste oeververbinding tot aan de Noordzee en in de twaalfde eeuw is de nederzetting uitgegroeid tot...
Wethouder Gert-Jan Krabbendam over de Vesting Maastricht
Museum
over de Maastrichtse vestinggeschiedenis:
in de Helpoort
HOE IS DE HELPOORT TOT MUSEUM OVER DE VESTING MAASTRICHT GEWORDEN?

De bouw van de eerste omwalling heeft in totaal ongeveer dertig jaar geduurd. Ze was 2400 meter lang, de muren waren 1,25 meter dik en tussen de 5 en 6 meter hoog. We mogen dus aannemen dat rond 1250 de poort klaar was. Tegen het einde van de dertiende eeuw was de stad te klein geworden en men besloot een tweede omwalling aan te leggen. De bouw van deze ommuring heeft tot het einde van de veertiende eeuw geduurd en de Helpoort werd verbeterd met het gewelf en het valhek. De huidige stenen Maasbrug werd gebouwd rond 1300. In de loop van de dertiende en veertiende eeuw slibt bij de Helpoort zoveel zand aan, dat men huizen tegen de walmuur bouwt. In 1375 gelast het stadsbestuur dat de woningen dienen te worden afgebroken, daar ze de verdediging bemoeilijken. In 1377 besluit men zelfs om de poort dicht te metselen. Er volgt een periode dat de poort afwisselend open en dicht gemaakt wordt en in 1456 wordt het aangeslibde terrein ommuurd, het zgn. Nieuwe Bolwerk. De poort verliest nu snel zijn belangrijkheid als stadspoort en als in 1486 het terrein voor het Nieuwe Bolwerk wordt omwald en in 1516 ommuurd, is ook haar verdedigingstaak vervallen. De poort wordt nu voor andere doeleinden gebruikt, als vergaderplaats voor de volders (1572) en de schippers, als kruittoren (1670 en 1846), tuighuis, magazijn en als woning. In 1881 wordt de poort gerestaureerd en ingericht als woning voor de huismeester van het Rijksarchief.
In 1947 koopt de gemeente de poort weer aan en verhuurt hem aan een kunstenaar, die er zijn atelier heeft. Tegenwoordig is de poort in beheer bij de Stichting Maastricht Vestingstad, die er het Vesting Muxeum Maastricht heeft ingericht.
gantry-media://Helpoort-binnen/kamerstukken.jpg
gantry-media://Helpoort-binnen/blaasinstrument.jpg
gantry-media://Helpoort-binnen/kogels.jpg